Meer over de stichting en het bestuur

Orthopedic Support is in 1996 opgericht met de volgende doelstellingen:

  • Het vervaardigen van orthopedische hulpmiddelen voor personen die niet in staat zijn deze middelen aan te schaffen. Het gaat hier om mensen wiens financiŽle middelen ontoereikend zijn en die ook geen beroep kunnen doen op een ziektekostenverzekering en voor wie het dragen van dergelijke hulpmiddelen essentieel is om zelfstandig te kunnen functioneren.
  • Het overdragen van vakkennis op het terrein van de orthopedische schoentechniek.
  • Het vergaren van financiŽle middelen voor het bereiken van deze doelen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied is in eerste instantie het land Mexico.

Het plan om adequaat orthopedisch schoeisel te maken voor mensen in Mexico die dat nodig hadden, ongeacht hun financiŽle situatie, ťn kennis te brengen over de vervaardiging van orthopedisch schoeisel, m.a.w. het vak van orthopedisch schoentechnicus introduceren, werd samengevat als Project Valide, en ging in 1997 in Mexico daadwerkelijk van start.

Eind november 2013 was er een bestuurswisseling. Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Jan Hendrik van Oers, secretaris Toos Rook en penningmeester Pierre van Berkel.